All posts by Ton van der Wouden

Welkom op de site van de Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Dag van de Nederlandse Zinsbouw)

14de Dag van de Nederlandse Spraakkunst

De 14de Dag van de Nederlandse Spraakkunst vindt plaats op vrijdag 24 maart 2023, bij het Meertens Instituut in Amsterdam, om precies te zijn op de NIAS-zolder van het Oost Indisch Huis, Korte Spinhuissteeg 3, 1012 CG Amsterdam. Het overkoepelende thema van de dag is “Individuele variatie en het Nederlandse taalsysteem”. Het programma bestaat uit vier blokjes, met telkens eerst een hoofdlezing, daarna een respondent die een aantal vragen en opmerkingen formuleert en ten slotte een discussie, waaraan uiteraard ook de toehoorders kunnen deelnemen. Een selectie van de bijdragen zal worden gepubliceerd in jaargang 2024 van Nederlandse Taalkunde.

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Dag van de Nederlandse Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines en theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek.

Deelname en aanmelding

Kosten:            Gratis, inclusief broodjeslunch

Aanmelden:   Uiterlijk 20-03-23 via: https://tinyurl.com/yr736er4

Locatie:           Fysiek:     Meertens Instituut, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam

Online:     link wordt voor de bijeenkomst, na aanmelding toegestuurd
(let op: beperkte mogelijkheden om actief deel te nemen aan discussie)

Organisatie:    Het vaste DNS-comité (Timothy Colleman, Caitlin Meyer & Ton van der Wouden) en Marjo van Koppen (Meertens Instituut)

Programma

Sessie 1
9.30-10.10 Cesko Voeten (University of Pennsylvania, Universiteit van Amsterdam, Fryske Akademy)

‘Individuele verschillen in de fonologisering van variatie en verandering’ (abstract)

10.10-10.25 Respondent: Anne-France Pinget (Universiteit Utrecht en Fryske Akademy)
10.25-10.45 Discussie (moderator: Timothy Colleman)
Koffiepauze
Sessie 2        
11.15-11.55 Véronique Verhagen (Fontys Hogeschool)

‘Gebruiksgebaseerde variatie in taalverwerking en metalinguïstische oordelen’ (abstract)

11.55-12.10 Respondent: Stef Grondelaers (Meertens Instituut)
12.10-12.30 Discussie (moderator: Caitlin Meyer)
Lunch
Sessie 3        
13.30-14.10 Marijke De Belder (Universiteit Utrecht)

‘Idiolectische variatie in de morfologie: Nederlandse samenstellingen’ (abstract)

14.10-14.25 Respondent: Geert Booij (Universiteit Leiden)
14.25-14.45 Discussie (moderator: Ton van der Wouden)
Koffiepauze        
Sessie 4        
15.15-15.55 Gert-Jan Schoenmakers (Radboud Universiteit)

‘Het belang van datadiversiteit in het analyseren van Nederlandse scramblingconstructies’ (abstract)

15.55-16.10 Respondent: Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam)
16.10-16.30 Discussie (moderator: Marjo van Koppen)

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst wordt dit jaar financieel gesteund door het Meertens Instituut, de Universiteit Gent en het Amsterdam Center for Language and Communication.