Programma zevende editie (2013)

Plaats: Rijksuniversiteit Groningen
Datum: vrijdag 29 november 2013
Onderwerp: Modalen, interne en externe syntaxis van de PP

Externe syntaxis van de PP

 • Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen)
  De plaats van het voorzetselvoorwerp [abstract]
 • Joost Zwarts (Universiteit Utrecht)
  Directionele PPs: Paden versus predikaten [abstract]

 Modalen

 • Jan Nuyts (Universiteit Antwerpen): Het gebruik van modalen zonder (extra) hoofdwerkwoord in de Nederlandse zin: Een diachroon en functioneel perspectief. [abstract]
 • Lobke Aelbrecht (Universiteit Gent): Wat als een modaal werkwoord alleen komt: Modale complement ellipsis in het Nederlands vanuit de generatieve hoek. [abstract]

 Interne syntaxis van de PP

 • Maaike Beliën (TU Delft)
  Interne syntaxis van de PP: een cognitief perspectief [abstract]
 • Marjon Tammenga Helmantel (Rijksuniversiteit Groningen)
  Interne syntaxis van de PP: een generatief perspectief [abstract]