Verhagen 2023

Véronique Verhagen

Gebruiksgebaseerde variatie in taalverwerking en metalinguïstische oordelen

Gebruiksgebaseerde modellen van mentale representaties van taal stellen dat er een sterk verband is tussen gebruiksfrequentie en entrenchment: de mate waarin een constructie verankerd is in iemands taalkennis. Als dit werkelijk zo is, dan varieert de mate waarin in een constructie verankerd is zowel van persoon tot persoon, als in de loop der tijd. Empirische data over deze vormen van variatie zijn echter schaars. Er zijn betrekkelijk weinig studies waarin aandacht besteed is aan variatie hierin tussen en binnen volwassen moedertaalsprekers. In mijn promotieonderzoek poog ik aan te tonen dat inzicht in deze typen variatie noodzakelijk is om te komen tot een waarheidsgetrouwe beschrijving van mentale representaties van taal. Ik heb in een reeks experimenten variatie tussen en binnen mensen in verwerking van, en metalinguïstische oordelen over woordcombinaties onderzocht. Ik deze lezing zal ik de opzet en de uitkomsten van die experimenten presenteren en ingaan op de vraag in hoeverre mentale representaties vaststaande entiteiten zijn en in hoeverre er gesproken kan worden van hét Nederlandse taalsysteem.