Publicaties 2011 (DNZ4)

Nederlandse Taalkunde, volume 16

 • Evie Coussé. De extrapositie van het subject in passieve zinnen – Diachrone trends en motivaties, 245-263.
 • Walter Haeseryn. Wel of geen achteropplaatsing? Kanttekeningen bij: Evie Coussé ‘De extrapositie van het subject in passieve zinnen’, 264-267.
 • Evie Coussé. Een constructioneel perspectief op volgordealternanties, 268-269.
 • Mark de Vries. Extrapositie, 273-295.
 • Guido Vanden Wyngaerd. Extrapositie als coördinatie: Reactie op De Vries, 296-300.
 • Mark de Vries. Extrapositie: reactie op Vanden Wyngaerd, 301-303.
 • Ton van der Wouden en Ad Foolen.  Pragmatische partikels in de rechterperiferie,  307-322.
 • Liesbeth Degand.  Waartoe dient de rechterperiferie?, 323-325.
 • Ton van der Wouden en Ad Foolen.  Van geschreven naar gesproken taal, 326-327.
 • Liesbeth Degand. Connectieven in de rechterperiferie – Een contrastieve analyse van dus en donc in gesproken taal, 333-348.
 • Ton van der Wouden en Ad Foolen. Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen?, 349-352.
 • Liesbeth Degand. Plaats en functie hangen samen dus. De vraag is hoe?, 352-353.