Publicaties 2012 (DNZ5)

Nederlandse Taalkunde, volume 17

  • Timothy Colleman. Ditransitieve constructies in het Nederlands: semasiologische en onomasiologische kwesties, 345-361.
  • Marcel den Dikken. Ditransitieven en het nut van hiërarchische structuur en derivatie, 362-379.
  • Timothy Colleman & Marcel den Dikken. Constructie- en generatieve grammatica in discussie, 380-402.
  • Johan van der Auwera. Wat het Nederlands ons kan leren over de Jespersencyclus, 403-413.
  • Hedde Zeijlstra. Wat het Nederlands ons nog meer kan leren over de Jespersencyclus, 414-420.
  • Johan van der Auwera. Wat het Nederlands ons kan leren over de Jespersencyclus – een repliek, 421-425