Voeten 2023

Individuele verschillen in de fonologisering van variatie en verandering

Cesko Voeten

In het noordelijk Standaardnederlands, d.w.z. de standaardtaal in Nederland, is er al geruime tijd een taalverandering aan de gang waarbij lange middenvocalen veranderen in diftongen en diftongen hun nucleus verlagen. Sociolingu├»stische migranten – Vlamingen die verhuizen naar Nederland – nemen deze veranderingen soms over, maar vertonen significante individuele verschillen in zowel kwalitatief (doen ze het wel/niet) als kwantitatief (in welke mate doen ze het) opzicht. Ik presenteer een fonologische analyse van deze lopende taalverandering, en ik relateer de individuele verschillen aan twee verschillende aspecten: de fonologie (d.w.z. allofonische conditionering) en de fonetische implementatie (d.w.z. de mate van diftongering, en m.n. verlaging van de nucleus). Afsluitend beargumenteer ik dat deze individuele verschillen verschillende stadia van de verandering vertegenwoordigen.